fbpx

想報名的活動 0

首頁 \ æ–‡ç« æ¦‚覽  \ åŒè·¯äººæ’ä½ä½   \ ðŸ®å¥½è‚ºå®¶æ— 虎年揮春・表情包免費下載🏮

🏮好肺家族 虎年揮春・表情包免費下載🏮

🐯 虎年就到喇!大家準備成點呢~
記得趕係年廿八前大掃除,掃走衰氣!
再貼埋肺仔為大家設計嘅揮春,迎接新年福氣啦🎐!

🎏 幾款揮春,總有一款啱你嘅!
仲有WhatsApp同Signal貼圖方便大家同親友隔”Mon”傳情😘,互相拜年啊~
拿拿臨去下載啦!

👉🏻揮春下載 (點擊後即可儲存揮春!快啲印出嚟貼喺屋企迎接虎年啦🐯~)

👉🏻 表情包下載

Whatsapp 版本:(按此進入)
Signal 版本: (按此進入)
仲要記得share埋俾你嘅親友,齊齊用啦!

 

想下載之前三套?點擊以下傳送門:

2020東奧香港運動員語錄 限定Sticker 免費下載  (按此進入)

「LungMatters2」WhatsApp Sticker 下載連結(按此進入)

官方Sticker 1.0 + 全套 Sticker 下載教學(按此進入)

 

仲未搵到你想要嘅資訊同協助?試吓癌症101計劃啦!